Tietosuojaseloste

Laadittu: 8.4.2023

Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Studio Ukkonen Oy
Y-tunnus: 2903968-9
Postiosoite: Lauttapolku 9, 48310 Kotka
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 045 7874 6881

Rekisterin nimi

kotisivukuntoon.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään yrityksen asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen, sekä markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja asiakkaista:

Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Mahdolliset muut yhteystiedot laskutusta varten
Tilaukset ja niiden tilaushistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä tai tilauksen tekemisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan suostumusta, paitsi lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietojärjestelmään pääsy on rajattu vain niille henkilöille, joilla on oikeus käsitellä tietoja työtehtäviensä vuoksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia niiden oikaisua tai poistamista. Mikäli rekisteröidyllä on kysyttävää tietosuojasta tai rekisterin käytöstä, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen [Sähköpostiosoite].

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Mahdollisista tietosuojaselosteen tehtävistä muutoksista tiedotetaan verkkosivuillamme. Suosittelemme säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteemme pysyäksemme ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

Yhteystiedot tietosuojavaltuutettuun

Jos rekisteröidyllä on kysyttävää tietosuojasta tai hän haluaa käyttää oikeuksiaan, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.